Folkeuniversitetet Østs Helsefagskole, Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med pasientene /brukerne, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre grupper innen psykisk helsearbeid. Fagskoleutdanningen skal ha et klart brukerperspektiv og knytter teori sammen med praksis til beste for brukerne.

Fagskoleutdanningen er inndelt i 5 emner. Det utstedes vitnemål med 60 studiepoeng etter bestått utdanningen.