Målgruppe:

Flyktninger/innvandrere som deltar i grunnopplæringen i norsk og som ønsker å kvalifisere seg til arbeid på sykehjem. Søkere som deltar i kommunenes introduksjonsprogram vil bli prioritert.

Antall opplæringstimer:

30 timer pr. uke / 42 uker. Den kommunale norskundervisningen (i Bergen Nygård skole) skal stå for 12 timer norskopplæring med samfunnsfag pr. uke, og kursarrangør skal ha ansvar for 18 timer (klokketimer) programfagsundervisning pr. uke. Etter tolv uker blir programfagdelen delt inn i 6 timer programfag og 2 dager veiledet praksis pr. uke.

Faglig innhold, hva kurset skal kvalifisere til:

Kurset skal kvalifisere til arbeid som pleieassistent på sykehjem. Samtidig skal kurset forberede til voksenopplæring i helsearbeiderfaget. Kurset skal ta utgangspunkt i kompetansemål fra VG1 og VG2 som kan gi et godt grunnlag for å utføre arbeid som pleieassistent på et sykehjem.