En gladmelding! Fra 2018 av eier du dine data selv, og kundens rettigheter er tydelig styrket.

Men hva betyr det for bedriftene? Hva må endres i din bedrift for å tilfredsstille det nye lovverket?

Kurset gir en overblikk over de viktigste endringene og deres konkrete betydning i hverdagen:

 • En forståelig personvernerklæring
 • Krav til vurdering av risiko og personvernkonsekvenser
 • Krav til innebygd personvern i nye IKT-løsninger
 • Krav om personvernombud
 • Betydning av regelverket utenfor Europa
 • Plikter til databehandlere
 • Mulighet å utarbeide bransjenormer
 • Krav til avvikshåndtering
 • Krav til å oppfylle borgernes nye rettigheter:
  • Retten til å bli glemt
  • Retten til å kreve begrensning
  • Retten til dataportabilitet
  • Retten til å motsette seg behandling
  • Automatiserte avgjørelser
  • Barns sikkerhet på nett


Målgruppen er beslutningstakere i bedriften med ansvar for IKT og/ eller personvernombud. Kurset er også egnet for enkeltpersoner som gjerne vil få vite mer om det nye lovverket.