Kurset består av 6 innføringsemner og 6 skriftlige innleveringer. Hver leksjon innholder en Skypesamtale på 45 minutter med lærer Tove Skagestad. I Skypesamtalen får du tilbakemeldinger på innlevert tekst og tips for neste innlevering.