Informasjon om corona

Myndighetene har nå bestemt at vi fra uke 20 kan åpne for klasseromsundervisning, der det er hensiktsmessig, forutsatt at smittevernsbestemmelsene er ivaretatt. Fra og med mandag 18. mai. skal noen kurs tilbys i klasserom. Ta kontakt med det lokale kurssted for avklaring.
 
 
Zuletzt geändert: Saturday, 9. May 2020, 02:48