Informasjon om coronavirus!

Høstens kurs og utdanninger

Vi planlegger for oppstart av både vanlig klasseromsundervisning og undervisning i virtuelt klasserom/nettstudier. Opptaket går som normalt. 

Smittevern

Vi følger råd fra myndighetene i tråd med Utdanningsdirektoratets Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole

NB! Du skal ikke komme på kurs
Dersom du har selv milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Da skal du holde deg hjemme til du har vært symptomfrie i 1 døgn.
Dersom du har bekreftet covid-19 , da skal du være i isolasjon se råd og retningslinjer på www.fhi.no
Dersom du er nærkontakt eller husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19, da skal du være i karantene se råd og retningslinjer på www.fhi.no

Lurer du på noe, er vi her for å hjelpe deg, ikke nøl med å ta kontakt. 

Modifié le: Monday 13 December 2021, 15:28